Het pleidooi van Winsemius voor extra miljarden voor de stedelijke vernieuwing is ongeloofwaardig. De kabinetten Balkenende hebben hier honderden miljoenen op bezuinigd. En CDA en VVD bezuinigen in hun verkiezingsprogramma's nog veel meer. GroenLinks maakt de bezuingingen wél weer ongedaan.

Door de kabinetten Balkenende is ongeveer 150 miljoen per jaar bezuinigd op de stedelijke vernieuwing. Het is niet sterk om om vijf voor twaalf te pleiten voor extra geld. En het wordt nog erger: zowel het CDA als de VVD bezuinigen in hun verkiezingsprogramma’s fors op het budget voor de stedelijke vernieuwing: de VVD 150 miljoen per jaar, het CDA maar liefst 300 miljoen per jaar. Met andere woorden: de VVD halveert het budget, het CDA wil de stadsvernieuwing vrijwel volledig de nek omdraaien. GroenLinks investeert juist: 150 miljoen extra per jaar.

Hoeveel geld was en is er voor stedelijke vernieuwing?

Paars 2: 2 miljard euro
Balkenende: 1.2 miljard euro

Plannen VVD tot 2011 0.6 miljard euro
Plannen CDA tot 2011 0 euro

Plannen GroenLinks tot 2011: 1.8 miljard euro + extra investeringen door corporaties

Ineke van Gent