Laten we het hebben over de positie van vrouwen in de samenleving, binnen Nederland en daarbuiten. De laatste jaren stijgt in Nederland het aantal incidenten van verbaal en fysiek geweld tegen vrouwen. Of het nou online slut shaming is, seksuele intimidatie op werk, of op straat worden lastiggevallen, aangerand of zelfs verkracht. Er is ook nog steeds grote economische ongelijkheid tussen man en vrouw. Nog steeds krijgen vrouwen te maken met zwangerschapsdiscriminatie, waardoor je bijvoorbeeld een baan misloopt of je tijdelijke contract wordt niet verlengd. Er is wat betreft gelijkwaardigheid ook in Nederland en Europa nog genoeg om actie voor te voeren.

WAT DE CIJFERS ZEGGEN:

 • 5% per uur is wat vrouwen minder verdienen dan mannen bij gelijk aantal uren werk.
 • 39% van de Tweede Kamerleden is vrouw.
 • 36% van de vrouwen in Nederland is niet economisch zelfstandig. Stel je zit in een onveilige thuissituatie, dan kan het extra moeilijk zijn daaruit te vertrekken.
 • 40.000 vrouwen hebben elk jaar te maken met zwangerschapsdiscriminatie.
 • Vrouwen hebben een grotere kans op een hartinfarct dan mannen, doordat het ziektebeeld bij vrouwen minder onderzocht is.
 • Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in topfuncties. Nederland heeft vergeleken met andere Europese landen de minste hoeveelheid vrouwelijke managers, namelijk maar 30%.
 • Elk jaar blijven er 850 zedenzaken langer dan zes maanden op de plank liggen.
 • Bij 53% van alle geweldsdelicten tegen vrouwen is de dader een bekende.
 • Vrouwen komen vaker in de bijstand terecht en leven, vooral als ze alleenstaande ouder zijn, vaker in armoede.

Veel oorzaken liggen in de verbogen, traditionele genderstereotypes die nog altijd sterk aanwezig zijn in onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat we deze patriarchale normen, dus de ideeën over hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen, in onze samenleving steeds weer blijven uitdagen.

Zolang we als samenleving verwachten dat een vrouw de huishoudelijke taken op zich neemt.
Zolang we ervan uit gaan dat de vrouw minder gaat werken om voor de kinderen te zorgen.
Zolang het hebben van een migratieachtergrond je kansen op de arbeidsmarkt meer verkleint dan het hebben van een strafblad.
Zolang al die dingen normaal zijn, waardoor er geen ruimte is voor meer stemmen, meer perspectieven en meer representatie, bereiken we nooit échte gelijkwaardigheid.

DE POLITIEK MOET DE TOON ZETTEN

Daarom moeten de politiek en de overheid de toon zetten. Wij moeten keuzes durven maken die voor iedereen gelijke kansen creëren. Wij moeten kiezen voor beleid dat insluit in plaats van uitsluit. Kiezen voor opstaan tegen seksisme en discriminatie. Kiezen voor een samenleving waarin je jezelf kunt zijn.

Daar zet GroenLinks zich voor in. Zo hebben we meer geld weten vrij te maken voor het sneller afhandelen van zedenzaken. Zodat slachtoffers van seksueel geweld sneller geholpen worden, in plaats van dat de dader, die soms bij het slachtoffer in de buurt woont, vrij blijft rondlopen. Ook regelden we een centraal ondersteuningspunt voor alleenstaande moeders. En we willen ervoor zorgen dat alle wetgeving in Nederland getoetst wordt op wat de effecten zijn voor verschillende genders.

OOK IN EUROPA STRIJDEN WE VOOR GENDERGELIJKHEID

We zetten ons in voor wetgeving die werkgevers verplicht transparant te zijn over lonen. Meer openheid moet ervoor zorgen dat de loonkloof gedicht kan worden. Ook pakken we online haat tegen vrouwen aan. Slachtoffers van online haat staan vaak met lege handen als ze intimidatie, bedreigingen of wraakporno offline willen halen.

In EU-wetgeving voor het internet hebben we regels nodig om te zorgen dat haat na een melding offline gehaald wordt en legale content online blijft staan. Daarnaast pleitten we voor Europese wetgeving tegen gendergerelateerd geweld. Veel vrouwen kunnen niet ontsnappen aan huiselijk geweld. We hebben Europese wetgeving nodig die de lidstaten verplicht hier iets aan te doen. Ook moeten Europese subsidies worden ingezet om toegang te verbeteren tot anticonceptie en veilige abortus. Het recht op abortus staat in veel landen namelijk onder druk. Daarom moet het mogelijk zijn om in een ander EU-land een abortus te krijgen, als dit in eigen land niet mogelijk is.

EMANCIPATIE IN ONS DNA

Emancipatie zit in het DNA van GroenLinks. Het recht van mensen om zelf te kiezen hoe ze hun leven willen leiden. En met wie. In vrijheid – zonder onderdrukking, geweld of vooroordelen. Dat alles maakt een samenleving. Wij allemaal, met onze eigen mogelijkheden, ideeën en achtergronden. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Maar keer op keer blijkt dat we dat moeten bevechten. Dat we nog altijd moeten strijden tegen seksisme, discriminatie en racisme. Tegen ongelijke kansen. Tegen onrechtvaardigheid. Tegen meten met twee maten. Daartegen strijden we samen. Want Nederland is van ons allemaal.

Inclusiviteit-protest

DE STANDPUNTEN VAN GROENLINKS

 • We schaffen de beraadtermijn voor abortus af. De verplichte vaste beraadtermijn van vijf dagen voor abortus is fysiek en mentaal nodeloos belastend. Uit de evaluatie van de abortuswet bleek vijftien jaar geleden al dat de denktermijn geen invloed heeft op de zorgvuldigheid van het besluit van de vrouw.
 • We halen abortus uit het strafrecht. Ondanks dat je er in Nederland niet om vervolgd wordt, staat abortus nog steeds in het wetboek van strafrecht. Dit houdt het taboe op vrije keuze voor abortus in stand. Ook betekent het dat een abortusprocedure maar op een zeer beperkt aantal locaties met vergunning kan worden uitgevoerd - waardoor je soms ver moet reizen voor de procedure.
 • Maak de abortuspil toegankelijk. De abortuspil is in veel situaties een goede oplossing, al helemaal als je niet makkelijk naar een kliniek kan reizen, maar wordt momenteel beperkt verstrekt. Wij pleiten ervoor om deze optie breder beschikbaar te maken, door het mogelijk te maken voor huisartsen om de pil voor te schrijven.
 • Maak een einde aan intimidatie bij abortusklinieken. Wij zijn voor het instellen van bufferzones rondom de klinieken waarin niet mag worden ‘gedemonstreerd’, zodat deze veilig en privé kunnen worden bezocht.
 • We hebben de verplichte bedenktermijn voor abortus van 5 dagen afgeschaft. Mensen kiezen niet lichtzinnig voor een abortus en hebben vaak goed nagedacht voordat ze bij een arts komen. De verplichte bedenktijd is onnodig belastend en betuttelend.
 • We brengen de pil in het basispakket, zodat anticonceptie toegankelijk is voor iedereen.
 • We dichten de loonkloof. Bedrijven moeten transparant zijn over het loon dat ze uitkeren: zo wordt duidelijk dat mensen gelijk loon krijgen voor hetzelfde werk.
 • We breiden ouderschapsverlof uit – voor alle ouders.
 • We maken kinderopvang vier dagen per week gratis.
 • We bestrijden seksueel, fysiek en psychisch geweld. We lanceren een nationaal actieplan tegen seksueel geweld. We ondersteunen slachtoffers beter. We zetten in op preventie door betere voorlichting in het onderwijs en bij verenigingen. Seks zonder instemming wordt even zwaar bestraft als verkrachting.
 • We investeren in cultuur- en gendersensitieve zorgverlening en in intersectioneel medisch en farmaceutisch onderzoek naar de gezondheid van onder andere vrouwen en mensen van kleur.
 • De lange wachtlijsten in de transgenderzorg werken we weg. Transgenderzorg wordt zoveel mogelijk ook regionaal aangeboden.
 • Er komt een wettelijk verbod op medisch niet-noodzakelijke behandelingen van intersekse personen zonder hun eigen toestemming.
 • Bij wetswijzigingen en nieuwe wetten komt een verplichte toets op het effect voor de positie van vrouwen, LHBTIQ+-mensen, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en toekomstige generaties. Dit is uitgewerkt in de inclusie effectrapportage die een onderdeel wordt van iedere wet. Ook bestaand beleid wordt tegen het licht gehouden.
 • De politie intensiveert de werving van vrouwen, LHBTIQ+-mensen, mensen met een beperking, mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond en heeft speciale aandacht voor het creëren van een veilige, inclusieve werkcultuur.
Jesse Klaver in gesprek

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.