Het gaat al decennia lang slecht met de natuur in Europa, ondanks bestaande Europese en nationale wetgeving. De Natuurherstelwet gaat naast bescherming, lidstaten verplichten om actief aan de slag te gaan met herstel van natuurgebieden in slechte staat. Daarvoor worden tienjaarlijkse doelen gesteld. Eickhout: “Dit is de eerste wet die bepaalt dat overheden aan de slag moeten met natuurherstel, maar de wet laat uitdrukkelijk ruimte voor waar en hoe landen dat precies willen doen. Het is dus aan Nederland om zelf naar de beste invulling te zoeken die ook past bij beleid wat al in gang is gezet, maar zonder nog meer vertraging.”

De deal lijkt sterk op de tekst die al eerder werd vastgesteld door de EU-landen, maar met een aantal toezeggingen om ook conservatieve politici aan boord te krijgen. Eickhout: “Helaas was verdere afzwakking van de tekst door zo veel weerstand en alternatieve feiten onontkoombaar geworden. Zo is het beroemde ‘verslechteringsverbod’ teruggeschroefd tot een ‘inspanningsverplichting’. En dus is het ook aan ons, aan iedereen die zich zorgen maakt om de natuur, om overheden hieraan te gaan houden.”

Nu zowel de EU-ministers en de Milieucommissie voor de tekst hebben gestemd, volgt nog een laatste stemming door het gehele Parlement in het nieuwe jaar.