In een crisis gaan dingen fout, dat begrijpt iedereen.

Maar ook uit dit tweede OVV-rapport komt een helder beeld naar voren: het kabinet was te stellig, hardleers en nam kritiek vanuit het parlement te weinig serieus.

Keer op keer riepen we het kabinet op: leer en evalueer. Onderzoek welke maatregelen werken, neem mensen in de overwegingen mee en ben eerlijk over gemaakte fouten.

Daarom wilde GroenLinks ook wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de avondklok en het CTB. Want bij verregaande maatregelen die ingrijpen in grondrechten, moet de onderbouwing staan als een huis. Moet er openheid zijn over het doel en de effecten.

Nog steeds zijn de effecten van de maatregelen nauwelijks geëvalueerd. Terwijl dit het moment is om precies uit te zoeken wat wel werkt en wat niet, onder verschillende omstandigheden. Zeker nu we een onzekere herfst tegemoet gaan en de opkomst van nieuwe zoönosen nog altijd reëel is.

Alleen door eerlijkheid en transparantie ontstaat draagvlak in de samenleving. En dat is hard nodig. Want juist door fouten niet toe te geven ontstond er argwaan en werden maatregelen minder nageleefd. Radicaal rechtse politici hebben er zelfs een verdienmodel van gemaakt om twijfel, onrust en leugens te verspreiden.

De aanbevelingen van de OVV zijn helder: onderzoek wat effectief is, leer van fouten, werk meer samen met het buitenland, laat rollen niet vermengen én neem de volksvertegenwoordiging serieus.

Want hoewel we heel veel coronadebatten hebben gevoerd, is met de input bijzonder weinig gedaan.