Niemand kan er meer omheen. Zelfs de leiders van andere partijen hebben het erover: linkse samenwerking. En ja, we werken veel samen.

Want Nederland staat voor grote opgaven. Zekerheid van werk en wonen, klimaatverandering en de steeds groter wordende ongelijkheid hebben een antwoord nodig dat niet langer kan wachten. Nederland verdient een kabinet dat deze uitdagingen aangaat, een zo progressief mogelijk kabinet is daarvoor noodzakelijk. Zoals we al maanden beloven, doen wij dat alleen samen.

Wij willen niet afzonderlijk, maar samen een vuist maken. Daarom hebben Partij van de Arbeid en GroenLinks besloten om een gezamenlijke onderhandelingsdelegatie te vormen voor de formatie. Over onze inzet en over het vervolg van mogelijke onderhandelingen overleggen we in een gezamenlijke fractie. Zodat we als één sterk blok verandering mogelijk kunnen maken. Verandering waar Nederland om staat te springen.

Een gezamenlijke inzet voor de formatie en een gezamenlijke onderhandelingsdelegatie is een logisch gevolg van de afspraak om elkaar vast te houden. Werkende weg geven we verder vorm aan deze samenwerking. Daarmee versterken we de progressieve en linkse beweging.

Wij doen dit omdat we geloven dat we er samen voor kunnen zorgen dat een volgend kabinet eerlijker, duurzamer en progressiever is. En we geloven dat we samen sterker staan dan alleen. Wij kiezen juist nu voor samenwerking in plaats van verdeeldheid. Want als links en progressief Nederland de krachten bundelt dan kunnen we Nederland veranderen.

Want dat is nodig. Een nieuw kabinet dat werk maakt van de groeiende ongelijkheid en de aanpak van klimaatverandering. Een eerlijker, duurzamer en socialer Nederland vraagt om ambitieuze investeringen in zeker werk en inkomen, betaalbare woningen, kansengelijkheid in het onderwijs en in liefdevolle zorg. Daar gaan wij voor strijden, vanuit een coalitie of vanuit de oppositie. Samen sterk.

Natuurlijk gaan we hierover met jullie in gesprek. We mikken vooralsnog op een ledengesprek eind volgende week om het met elkaar te hebben over deze laatste ontwikkelingen in de kabinetsformatie.

Groet,

Lilianne & Jesse

Afbeelding van 2 mensen bij het GroenLinks congres in 2019

Word lid

Word lid van GroenLinks

Als lid van GroenLinks beslis je mee en maak jij onze groene en linkse politiek - lokaal, in Den Haag en in Europa. Lid worden kan al vanaf 2 euro per maand!

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Ik ontvang graag e-mail updates van:
Ben je 27 jaar of jonger?
Contributie

Gemiddeld betalen GroenLinksers € 85 contributie per jaar. De hoogte van de contributie bepaal je zelf, wel geldt er een minimum van € 24 per jaar. Je kunt de hoogte van je contributie baseren op de hoogte van je inkomen.

Let er op dat het door jou gekozen bedrag klopt bij de opgegeven frequentie!

Betaalwijze