Onafhankelijkheid van media is van cruciaal belang voor de democratische rechtsstaat. Het redactiestatuut is misschien wel het belangrijkste instrument om de onafhankelijkheid van een redactie te waarborgen. Uit onderzoek van het Commissariaat van de Media blijkt echter dat de wettelijke eisen van het redactiestatuut op dit moment niet ‘voldoende’ geborgd zijn. Hoewel veel media-instellingen wel over een redactiestatuut beschikken is veelal de inhoud van deze afspraken ondermaats. Daarom wil GroenLinks de Mediawet aanpassen zodat de rechten van redacties in de toekomst beter gegarandeerd worden.

Lisa Westerveld (GroenLinks): “De politiek heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat journalisten vrij en onafhankelijk hun werk kunnen doen. Wij gaan niet over de inhoud van hun werk – en dat is maar goed ook – maar wel over de randvoorwaarden. En die zijn nu te vaak nog niet op orde. Daarom willen wij dat de inhoud van artikelen en programma’s niet aangepast kan worden omdat een sponsor of een politicus dat wil. Ook moeten redacteuren goede afspraken kunnen maken over het beschermen van journalistieke bronnen. Afspraken hierover maken wij met dit wetsvoorstel verplicht.”

Sinds de berichtgeving van de Volkskrant over de misstanden bij De Wereld Draait Door is opnieuw duidelijk geworden hoe onzeker de rechtspositie van veel medewerkers in de mediasector is. Naast onzekere contracten kunnen zij ook te maken krijgen met een sociaal onveilige omgeving. Via deze wetswijziging zorgt GroenLinks er tevens voor dat werkgevers met werknemers afspraken moeten maken over het borgen van de sociale veiligheid.

Westerveld: “Wat GroenLinks betreft is de tijd van vrijblijvendheid voorbij. Redacteuren moeten zelf meer te zeggen krijgen over de inhoud van hun werk én hun werkomstandigheden. Met dit wetsvoorstel zorgen wij ervoor dat werkgevers hierover afspraken niet kunnen, maar moeten maken.”

Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media staat positief tegenover de wetswijziging. In de week van 6 december wordt er over gestemd.