Dat maakt GroenLinks bekend twee dagen voor de aandeelhoudersvergadering van Shell over het fiscale vertrek van het bedrijf uit Nederland. Vorige maand maakte Shell bekend dat het fiscaal wil verhuizen naar Londen. Met het vertrek wil de multinational voorkomen dat ze over ‘uitgestelde winsten’ alsnog belasting moet betalen in Nederland. De initiatiefwet ‘eerlijke afrekening’ bepleit dat Shell bij vertrek een eerlijke eindafrekening betaalt over ‘uitgestelde winsten’.

De belangrijkste verbetering is dat de exit-heffing alleen gaat gelden voor aandeelhouders in landen waar Nederlands geen belastingverdrag mee heeft, dat zijn belastingparadijzen zoals Bermuda of de Kaaimaneilanden. Daarmee verdwijnt het risico dat de wet in strijd zou zijn met internationale belastingverdragen. Daarnaast wordt er een aanvullende maatregel toegevoegd aan het wetsvoorstel ingeval van zetelverplaatsing bij bedrijven als Shell en verschuift de datum van inwerkingtreding naar 8 december 2021.

GroenLinks gaat de Raad van State vragen om een advies over de 4e Nota van Wijziging.

Effectiviteit wet onveranderd

De aanpassingen volgen op het advies van belastingexpert professor Van de Streek, die de voorstellen eerder deed bij de stichting fiscaal debat.

Met de aanpassingen is de wet minder complex en de exit-heffing beter inpasbaar in de bestaande systematiek van de dividendbelasting, zónder afbreuk te doen aan de effectiviteit van het wetsvoorstel. Vrijwel alle Europese landen hebben een dividendbelasting. Het Verenigd Koninkrijk is hierop een van de weinige uitzonderingen. GroenLinks wil dat er een einde komt aan deze vorm van belastingontwijking door multinationals en wil het heffingslek met dit wetsvoorstel versneld dichten.

“Omdat landen dus verschillende belastingregels hebben worden ze tegen elkaar uitgespeeld door multinationals. Daar willen we met de initiatiefwet een einde aan maken”, zegt Van der Lee.

De afgelopen jaren is de dividendbelasting een groot onderwerp geweest in het publieke debat. Het kabinet wilde de dividendbelasting afschaffen om een handjevol bedrijven hier te houden. Dat zou 2 miljard euro kosten. GroenLinks was hier nadrukkelijk op tegen, omdat het niet uit te leggen is dat er voor grote multinationals speciale regels werden gemaakt en uiteindelijk is het voorstel gestrand.

Fiscale mismatch

Al jarenlang maakt de partij zich hard voor een eerlijk belastingsysteem waarin zowel burgers, kleine bedrijven als grote bedrijven belasting betalen. In 2018 leidde een GroenLinks wetsvoorstel ertoe dat de dividendbelasting niet werd afgeschaft. In 2019 werd een wetsvoorstel van GroenLinks overgenomen waardoor grote bedrijven meer winstbelasting gaan betalen. En nu zet GroenLinks een versnelde stap om deze vorm van belastingontwijking tegen te gaan.