GroenLinks heeft vanavond een motie van wantrouwen tegen staatssecretaris van Rijn gesteund vanwege de chaos met uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) voor zorg door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Tijdens het debat bleek dat dat staatssecretaris Van Rijn op drie cruciale punten geen goed antwoord kon geven. Hij weigerde de analyse van de Algemene Rekenkamer over te nemen dat het invoeringsproces onzorgvuldig verlopen is. Ook heeft hij de situatie meerdere keren te rooskleurig voorgesteld en de Kamer niet geïnformeerd over signalen dat het mis zou gaan. En tot slot bleek uit het debat dat de problemen nog steeds niet zijn opgelost. De staatssecretaris kon niet aantonen dat de motie waarin was afgesproken dat de uitbetalingen aan zorgverleners goed en snel moesten verlopen, goed is uitgevoerd. Als je de problemen niet wil erkennen kun je ze ook niet goed oplossen.

GroenLinks blijft zich inzetten voor de belangen van budgethouders en zorgverleners.