GroenLinks wil daarom dat in de nieuwe stikstofwet van het kabinet wordt opgenomen dat de industrie en luchtvaart evenredig gaan bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot. Gebeurt dat niet dan kan de coalitie niet rekenen op steun van GroenLinks.

Klaver: “Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor een rammelende stikstofaanpak die natuur onvoldoende helpt en de stikstofcrisis verlengt.”

Het kabinet heeft recentelijk een voorstel voor een nieuwe stikstofwet in consultatie gebracht. Wat GroenLinks betreft is die wet onvoldoende. De partij dringt er al langer op aan dat alle sectoren die het stikstofprobleem veroorzaken evenredig moeten gaan bijdragen. Maar het kabinet heeft juist aangekondigd dat het niet van plan is extra beleid te maken om de stikstofuitstoot van de industrie en mobiliteitssector terug te dringen.

GroenLinks vreest dat daardoor onvoldoende zal gebeuren om de stikstofdeken in Nederland te reduceren. Bovendien is het onrechtvaardig richting boeren dat de grote industrie en luchtvaart opnieuw ontzien worden, terwijl van de landbouw terecht een grote transitie gevraagd wordt.

Klaver vraagt het kabinet om in ieder geval een streep te zetten door de opening van vliegveld Lelystad en de verbreding van de A27 door natuurgebied Amelisweerd. Schiphol moet wat hem betreft krimpen en de verplichting aan de industrie om produceren volgens de meest milieuvriendelijke technieken moeten wordt nageleefd.

Klaver zegt in een toelichting: “De landbouw zal de komende jaren ingrijpend moeten veranderen: van de grootschalige bio-industrie naar kleinschalige kringlooplandbouw, in harmonie met de natuur. Maar dat is onvoldoende zolang de VVD de zware industrie en luchtvaart de hand boven het hoofd blijft houden. En het is aan boeren niet uit te leggen dat zij wel moeten veranderen, terwijl de grote vervuilers op de oude voet door kunnen blijven uitstoten."