De kinderopvang dreigt op korte termijn vast te lopen, door stijgende prijzen en tekorten aan mensen. De toegankelijkheid, met name voor mensen met een kleiner inkomen, staat onder druk. En daarmee de kansengelijkheid voor kinderen ook.

Houd de kinderopvang betaalbaar
Deze dagen krijgen ouders van hun opvang te horen hoeveel het uurtarief toeneemt door stijgende inflatie. Door de hogere energieprijzen en huren stijgen de tarieven met gemiddeld 8,5%. Veel meer dan de stijging van de vergoeding die de overheid geeft (5,58%). De stijging van de eigen bijdrage is gemiddeld 10% tot wel 40% voor ouders vanaf een middeninkomen. Voor ouders met een kleiner inkomen kan dit in het ergste geval zelfs oplopen tot 75% (!).

Dat is voor veel ouders, zeker in deze koopkrachtcrisis, niet te doen. GroenLinks en PvdA willen daarom dat het kabinet zo snel mogelijk zorgt dat de betaalbaarheid verbetert door de vergoedingstarieven voor ouders te verhogen. Dat kan eenvoudig door de correctie die jaarlijks wordt gedaan in maart naar voren te halen. Dit kost naar schatting eenmalig 98 miljoen euro.

Verhoog de lonen
Daarnaast willen GroenLinks en PvdA dat de lonen in de kinderopvang omhoog gaan. Die lopen al jaren achter. Werkgevers zijn voor een loonsverhoging als eerste aan zet. Maar de overheid moet ook wat doen, vinden de partijen.

En dat kan. Er ligt een oproep van werkgevers, werknemers en ouders om via de kinderopvangtoeslag meer financiële ruimte te creëren. In lijn met deze oproep is het voorstel om de kinderopvangtoeslag met 175 miljoen euro te verhogen. Daarmee kunnen de lonen met 5% extra omhoog. De sector heeft toegezegd dat de middelen één-op-één terechtkomen in salarisverhoging en dus niet wordt ingezet voor hogere winsten of naar andere kosten.

Het geld voor het noodplan Kinderopvang kan volgens de partijen worden vrijgemaakt uit de middelen die het kabinet in de Najaarsnota aankondigt om de gestegen energiekosten in de (semi-) collectieve sector te compenseren.

Kinderopvang is van cruciaal belang voor de samenleving. “Ieder kind verdient een plek om fijn te spelen en te leren. En het is ook de sleutel om het personeelstekort op de arbeidsmarkt op te lossen. Eén pedagogisch medewerker zorgt er voor dat 6 tot 10 ouders aan het werk kunnen gaan. Daarom is het belangrijk dat het kabinet deze extra stappen zet”, zegt Tweede Kamerlid Senna Maatoug van GroenLinks. 

“Naar de kinderopvang gaan is goed zowel voor de ontwikkeling van het kind, als voor de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt en haar financiële onafhankelijkheid. Maar we zien dat de kinderopvang juist duurder wordt. Ik roep het kabinet op te voorkomen dat ouders met een kleinere portemonnee de dupe worden van de stijgende prijzen. En om de lonen in de kinderopvang te verhogen”, zegt Tweede kamerlid Barbara Kathmann van de PvdA.