Klaver en Kuiken bepleiten een Green Deal voor Nederland. Blijft dit uit, dan dreigt het kabinet vast te lopen in de Eerste Kamer, waarschuwen zij. Voor steun aan het klimaatbeleid en de klimaatbegrotingen is de coalitie afhankelijk van links.

Klaver: “Als we niet alles op alles zetten om de klimaatcrisis te stoppen, verandert de aarde in een onbewoonbare planeet. De komende vijf jaar zijn cruciaal willen we klimaatcrisis nog kunnen beheersen. Voor ons is de maat vol. Wij kunnen anno 2023 niet instemmen met klimaatbeleid waarvan we weten dat het tekort schiet om onze planeet leefbaar te houden. Wij werken niet mee aan greenwashing.”

Kuiken: “Eurocommissaris Timmermans laat zien dat het kan: een Green Deal sluiten om de toekomst van onze planeet veilig te stellen. Nederland moet hierop voortbouwen. Dat betekent duurzaamheid bereikbaar maken voor iedereen, en zorgen dat grote vervuilers eerlijk gaan bijdragen.”

Green Deal voor Nederland

Al jaren blijkt dat het kabinetsbeleid onvoldoende is om de eigen doelen te halen. Daardoor levert Nederland niet de bijdrage die nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, zoals afgesproken is in het Klimaatverdrag van Parijs. Volgens de laatste cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving ligt de Nederlandse CO2-uitstoot met het huidige kabinetsbeleid in 2030 39-50% lager dan in 1990, terwijl in het regeerakkoord is afgesproken dat de uitstoot de komende jaren 60% moet worden teruggedrongen. Daarnaast komen klimaatsubsidies vaak vooral bij grote bedrijven of hoge inkomens terecht, en niet bij mensen met een gewoon salaris die de subsidies veel harder nodig hebben.

Daarom willen GroenLinks en PvdA dat er een Green Deal voor Nederland wordt opgesteld. Daarin moeten concrete plannen worden opgenomen om Nederland te verduurzamen, fossiele subsidies af te bouwen en de rekening eerlijk te delen.

Vorig jaar juni presenteerde GroenLinks en PvdA een gezamenlijke Klimaatvisie vol met plannen om de klimaatcrisis te beheersen. Zo willen de partijen verhuurders verplichten om huurhuizen te isoleren, zonnepanelen plaatsen op daken van huurwoningen en fors investeren in internationaal treinverkeer als volwaardig alternatief voor de luchtvaart.  

Daarnaast willen beide partijen de Nederlandse kolencentrales in 2025 sluiten, gas- en oliewinning zo snel mogelijk afbouwen en voor de grote industrie een klimaatplicht invoeren: harde wettelijke eisen over afbouw van de CO2-uitstoot. De fossiele subsidies moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft en er komt een werkgarantiefonds om mensen met behoud van salaris om te scholen naar nieuwe banen in de groene economie.

Kuiken: “Eén ding weten we zeker: alleen als links de grootste wordt kunnen we echt doorbraken bereiken voor een groene en schone toekomst voor iedereen. 15 maart wordt cruciaal of in de provincies en in de Eerste Kamer PvdA en GroenLinks het initiatief voor krijgen.”

Klaver: “Dreigende drinkwatertekorten in de zomer, overstromingen in Zuid-Limburg en de Ardennen: de eerste gevolgen van de klimaatcrisis beginnen we ook hier te merken. Maar we zijn nog niet te laat. Verkiezingswinst voor links ligt binnen handbereik. Dan is een koerswijziging mogelijk en dwingen we de klimaatactie af die zo ontzettend nodig is.”