GroenLinks-partijleider Jesse Klaver: "Terwijl de aarde in de fik staat, geeft Nederland nog steeds miljarden subsidie uit aan fossiele bedrijven. Dat is pertinent verkeerd en ondermijnt al het klimaatbeleid. Die miljarden kunnen we veel beter besteden aan mensen om hun huis te verduurzamen."

Grote bedrijven als Tata Steel betalen weinig tot geen belasting over hun energie. Dat staat in schril contrast met huishoudens die wel belasting over hun energie betalen. Hoe meer energie je verbruikt, hoe minder belasting je daarover betaalt in Nederland. Zo krijgen bedrijven die naar nieuwe gasvelden zoeken een investeringsaftrek van 40 procent en worden energieslurpende productieprocessen gesubsidieerd juist omdat ze zoveel energie vereisen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de productie van staal, cement en keramiek.

Afbouw fossiele subsidies

In Nederland bestaan de meeste subsidies uit belastingvrijstelling voor vervuilende bedrijven. Er zijn een heleboel verschillende fossiele subsidies, GroenLinks wil met een wetswijziging vijf van deze subsidies per direct stoppen. Het gaat om:

  • Vrijstelling energieintensieve processen - belastingvermindering voor de productie van vervuilende producten zoals cement en keramiek
  • Vrijstelling duaal verbruik kolen - kolen die niet gebruikt worden als energie maar bijvoorbeeld om staal van te maken
  • Vrijstelling gebruik kolen voor electriciteitsopwekkiing
  • Vrijstelling raffinaderijen
  • Verlaagd tarief glastuinbouw

De wetswijziging zou de staatskas zo’n 400 miljoen opleveren.