En wie wil nu niet in een groene straat wonen en ook nog mobiel blijven? De oplossing? Meer betaalbare en bereikbare deelauto’s in elke wijk. Dat is een socialer en groener alternatief. Daarom presenteren we vandaag ons vijfpuntenplan om deelauto’s te stimuleren.

Suzanne Kröger: “Vandaag bespreken we in de Kamer de toekomst van de auto en wat GroenLinks betreft is daarin de deelauto cruciaal. Laten we vooral niet ernaar streven alle fossiele auto's elektrisch te vervangen wat veel grondstoffen en ruimte kost, maar zorgen dat we met minder auto’s meer bereikbaarheid krijgen. Daarvoor hebben deelauto's wel concrete ondersteuning nodig. Hoe gaan we ervoor zorgen dat deelauto’s voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn? Waar zijn de belastingvoordelen voor deelauto-gebruikers? Waar is de investering in de uitbreiding van de deelauto-infrastructuur? Mijn oproep aan de minister: omarm deelauto’s en kom in actie!”

Ons vijfpuntenplan:

 1. Inleverpremie: Als mensen hun auto inleveren, krijgen zij een gratis jaarabonnement op een deelauto. 
   
 2. Belastingvoordeel: Deelauto’s worden elektrisch en krijgen belastingvoordeel. Werkgevers mogen een deelauto-abonnement belastingaftrekbaar afsluiten en aan werknemers aanbieden. 
   
 3. Laagste tarief: Als het rekeningrijden wordt ingevoerd, zullen deelauto’s het laagste tarief betalen. 
   
 4. Ruimte: Deelauto-initiatieven in wijken met een hoge autodichtheid worden extra gestimuleerd met parkeergelegenheid, ten koste van vrij parkeren. 
   
 5. Batterij: Elektrische voortuigen zijn rijdende batterijen en te gebruiken als opslag van energie uit zonnepanelen. We starten pilots van energiecoöperaties op wijkniveau die gemeenschappelijk zon-op-dak en deelautoconcepten uitwerken.