Het kabinet volgt op dit moment de stappen van het openingsplan. Dit tempo hangt samen met het aantal besmettingen dat per week geconstateerd wordt. Dat heeft directe gevolgen voor de samenleving en voor veel sectoren want het heeft een grillig, niet planbaar en onduidelijk verloop. De Tijdelijke wet testen voor toegang is een aanvulling op het openingsplan. Deze wet maakt het mogelijk voor aanbieders en ondernemers om meer mensen tegelijkertijd te ontvangen, bovenop het aantal dat al ontvangen kan worden via het openingsplan. Het zorgt voor consistentie van het aantal bezoekers en daarmee geeft het meer zekerheid aan ondernemers.

Gratis testen en testen thuis
GroenLinks heeft ingestemd met de wet, maar niet voordat een aantal belangrijke punten gerepareerd zijn. Een belangrijke voorwaarde voor GroenLinks is namelijk dat de wet laagdrempelig en toegankelijk moet zijn. Daarom heeft GroenLinks een aanpassing aan de wet voorgesteld die zelftesten thuis, op den duur, mogelijk maakt. Dat betekent dat tegen die tijd niemand naar een commerciele testlocatie hoeft om een testbewijs te halen. Deze is aangenomen.

Ten tweede stelt GroenLinks als voorwaarde dat het testen gratis is. Daarom hebben wij samen met de ChristenUnie een amendement gemaakt dat dit regelt.

Ten derde stemmen wij in met een amendement dat aangeeft dat een vaccinatiebewijs ook als een geldig toegangsbewijs wordt gezien. Om mensen te vragen die gevaccineerd zijn om ook nog een testbewijs te overleggen zorgt voor een hoge drempel. Daarom stemmen wij voor dit amendement. Daar tekenen we wel bij aan dat de houdbaarheid en effectiviteit van de vaccinaties even hoog blijft bij nieuwe mutaties. Wat we wel zeker weten is dat testen accuraat zijn bij de opsporing van Covid-19. Als laatste vinden wij het belangrijk dat deze wet van tijdelijke aard is, en dat deze ingetrokken kan worden zodra het aantal besmettingen op een hanteerbaar niveau ligt.