Chemische industrie

Eickhout: “Milieucommissaris Virginijus Sinkevičius hield ondanks hevige druk van de chemische industrie en andere Eurocommissarissen zijn rug recht bij het schrijven van de nieuwe chemicaliënstrategie. Het eindresultaat mag er zijn, dit is een tekst die een hoop lobbyisten zenuwachtig maakt. Er komen bijvoorbeeld extra maatregelen tegen PFAS en hormoonverstorende stoffen. Dit zal dat grote gevolgen hebben, deze stoffen zijn vrijwel overal te vinden. Ook wordt er eindelijk serieus gekeken naar zogeheten cocktail-effecten die ontstaan door het mixen van chemicaliën. Een ander belangrijk voorstel is het openbreken van de REACH-wetgeving, dat biedt de mogelijkheid te zorgen dat verboden op schadelijke stoffen sneller bewerkstelligd worden, het duurt nu veel te lang.”

Rechtsgang

Ook kondigde de Europese Commissie een wetsherziening omtrent het VN-verdrag van Aarhus aan. “In de loop der jaren maakte ik vaak bezwaar tegen besluiten van EU-landen. Bijvoorbeeld als ze verboden schadelijke chemicaliën toch toestonden voor allerlei niet-noodzakelijke toepassingen”, zegt Eickout. “Mensen en organisaties kunnen zich straks gemakkelijker in zulke kwesties mengen. De Europese Commissie stelt na lang aandringen van de Europese Groenen eindelijk voor om deze Aarhus-wetgeving aan te scherpen. Zo wordt het eenvoudiger om via de rechter besluiten aan te vechten die niet in lijn zijn met Europese milieuwetgeving. Het nieuwe voorstel is nog vaag geformuleerd, maar ik zal er in het aankomende wetgevende proces alles aan doen om dat aangescherpt te krijgen. Het belangrijkste is dat er nu een begin is”, besluit Eickhout.