Door het uitbrengen van een advies, dat het overgrote deel van de bewonersorganisaties van de hand wijst, heeft de commissie Alders gefaald in haar opdracht. Nu het niet gelukt is om Schiphol en de belangrijkste bewonersvertegenwoordigers op één lijn te krijgen, is het aan de politiek om knopen door te hakken. Want een verdeeld advies is een onbruikbaar advies.

GroenLinks beschouwt het Alders-advies niet als een unaniem advies, omdat de belangrijkste bewonersorganisatie – de Vereniging Gezamenlijke Platforms - is opgestapt en het advies afwijst. Deze vereniging vertegenwoordigt 27 platforms. Dat de voorzitter van het CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol) het advies zegt te steunen, mag niet verhullen dat de vertegenwoordigers van 16 van de 30 gemeenten in de CROS-regio, eveneens het advies afwijzen.

Het is het oude liedje. Schiphol wil weer het onderste uit de kan en bewoog aan de 'onderhandelingstafel'geen millimeter. De luchthaven wil het systeem van wettelijke handhavingspunten vervangen door vrijblijvende afspraken over vliegroutes en landingsprocedures. Daarmee weigert Schiphol haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het huidige systeem is immers goed handhaafbaarheid, als de politiek haar wil durft door te drukken.

Het voorstel van Alders om regionale luchthavens te gebruiken om de verwachtte groei van de luchtvaartsector op te vangen is ook onwenselijk. Het is in strijd met de ambitie van het kabinet de klimaatcrisis aan te pakken. Bovendien spreidt vliegtuiglawaai zich zo als een inktvlek over Nederland uit.

Geen bedrijf in Nederland heeft zoveel ruimte om herrie te maken en te vervuilen als Schiphol. De luchthaven is nu al verantwoordelijk voor tien procent van de Nederlandse bijdrage aan het broeikaseffect. Het is de hoogste tijd dat bestaande grenzen strikt worden gehandhaafd. Dat dwingt ook milieuvriendelijke innovatie in de sector af.

Er is niets mis mee dat de luchtvaartsector met omwonenden afspraken probeert te maken om geluidshinder te beperken. Maar dan met als doel de geluidsgrenzen te respecteren, niet om deze op te heffen. Minister Eurlings start toch ook geen verkeersveiligheidprogramma’s voor automobilisten ter vervanging van de maximum snelheden?

Kees Vendrik