De premier noemde het vrijdagavond terecht een ramp. Maar het pijnlijke besef dat dit iets is dat vaker gaat voorkomen, lijkt nog niet te zijn ingedaald. Al tientallen jaren waarschuwen klimaatwetenschappers voor precies deze gebeurtenissen: extreme weersituaties, zoals langdurige droogte, verwoestende stormen of juist hevige neerslag, zoals in Limburg. In Duitsland wijzen politici van links tot rechts op het verband tussen deze ramp en de opwarming van de aarde. In Nederland blijft het kabinet stil.

Het is niet zo dat dit soort extreme regenval vroeger helemaal nooit voorkwam. Maar er is wel iets veranderd. Klimaatverandering zorgt er voor dat dit véél vaker voor gaat komen. Wetenschappers denken dat er nu al twee tot drie keer zoveel kans op extreme neerslag is als een paar decennia geleden. De overstromingen in Limburg vallen niet los te zien van de opwarming van de aarde; het is een voorbode van de gevolgen van de klimaatcrisis.

Toen ik dit eergisteren twitterde, reageerde mensen als Geert Wilders direct dat ik de ramp in Limburg niet moest 'misbruiken voor mijn klimaatagenda'. Maar als je dat denkt, steek je wat mij betreft je kop in het zand. Je negeert de wetenschap en je doet geen recht aan de realiteit.

Het is niet 'mijn' klimaatagenda. Het is niet voor de lol en zeker niet voor mij. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn nu al voelbaar in Nederland en we staan nog maar aan het prille begin van een oplossing.

De wereld is al een paar graden opgewarmd. Extreem weer zal over de hele wereld meer voorkomen. Ook in Nederland. Maar we kunnen verdere toename wel stoppen. Als we nu zo snel mogelijk onze CO2-uitstoot naar beneden te brengen.

Daarom is het zo belangrijk dat een volgend kabinet werk gaat maken van écht ambitieus klimaatbeleid. En ervoor zorgt dat de rekening terechtkomt bij de vervuilers, en niet bij de lage inkomens. Want klimaatbeleid kan alleen maar succesvol zijn als iedereen kan meedoen.

Laat deze overstromingen een wake up-call zijn. Dit is wat de klimaatcrisis concreet betekent voor Nederland. Als we dit in de toekomst willen voorkomen, moeten we aan de slag. 💪

Jesse Klaver