Wonen als grondrecht

In een van de rijkste continenten van de wereld, zoals Europa, zou iedereen een dak boven hun hoofd moeten hebben. Sterker nog, recht op huisvesting ligt verankerd in onze Europese verdragen. En dat we nog veel meer kunnen doen om dat recht te beschermen heeft de coronacrisis al aangetoond. In heel Europa ontstonden initiatieven om voor daklozen onderdak te regelen, waardoor ook zij, net zoals iedereen die thuis bleef, zichzelf konden wapenen tegen het virus. Het is nu aan de politiek om deze tijdelijke oplossingen, zoals aangeboden hotelkamers, om te zetten in adequate permanente oplossingen. Zo laten we zien dat we met, of zonder crises pal staan voor een solidaire samenleving.  

Eerlijk wonen

Daarom doe ik in mijn rapport over eerlijk wonen in Europa een oproep aan de Europese Commissie en de lidstaten om zich te scharen achter het doel om in 2030 geen dakloosheid meer te hebben. Het is aan de landen zelf om met plannen te komen hoe ze dat doel willen bereiken. Denk aan initiatieven waarbij daklozen een woning toegewezen krijgen en daarnaast hulp en begeleiding aangeboden wordt.

De Europese Commissie komt in 2021 met een actieplan om de Europese Pijler van Sociale rechten om te zetten van woorden naar daden. Huisvesting en ondersteuning van daklozen is één van deze twintig rechten. Het 2030-doel is een mooie kans om eindelijk deze extreme vorm van armoede de wereld uit te helpen en daarmee als Europa onze solidaire kant te tonen.