De lijsttrekkerscommissie schrijft:

“De lijsttrekkerscommissie is ervan overtuigd dat Bas Eickhout de ideale kandidaat is om de lijst van GroenLinks-PvdA aan te voeren tijdens de Europese verkiezingen. Bas is gezaghebbend lid van het Europees Parlement en heeft bewezen hoe je een groener en socialer Europa dichterbij kan brengen. De commissie gelooft dat de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA onder de energieke leiding van Bas kan uitgroeien tot een voorbeeld voor groenen en sociaaldemocraten in Europa.”

Wie is Bas Eickhout?

De voorgedragen kandidaat-lijsttrekker, Bas Eickhout, is op dit moment Europarlementariër en delegatieleider voor GroenLinks. Hij heeft een lange staat van dienst in het Europees Parlement en heeft belangrijke successen geboekt op het gebied van klimaat en natuur, maar ook op sociale thema’s en voor klimaatrechtvaardigheid. Lees zijn profiel om meer over Eickhout te weten te komen.

Ledenreferendum

Nu de kandidaat bekend is, kunnen de leden stemmen over de voordracht. Alle stemgerechtigde leden van GroenLinks en PvdA kunnen tussen 22 en 30 januari online (of per brief) hun stem uitbrengen. Daarna maakt het presidium de uitslag bekend. Lees hier verder over het referendum.