De linkse partijen die met een gezamenlijke lijst deelnemen aan de Europese verkiezingen gaan in de peilingen nek aan nek met de PVV. Partijleider Frans Timmermans spreekt het publiek toe met een hoopvolle speech:

“Er is een grote toenemende beweging die een andere koers wil. We zien dat letterlijk gebeuren. Onze beweging groeit elke dag. Het ledenaantal van GroenLinks is met 40 procent gestegen in 5 jaar tijd en PvdA maakt de grootste groei sinds Den Uyl mee.”

Ledenbijeenkomst in Nijmegen

In Nijmegen komen een paar honderd mensen bijeen om in gesprek te gaan met Frans Timmermans, Europese lijsttrekker en Spitzenkandidaat Bas Eickhout en om te luisteren naar muziek van Jett Rebel. Timmermans en Eickhout benadrukken in hun speeches waar die groeiende progressieve tegenbeweging voor staat. Het is een bont gezelschap van mensen die willen dat we naar elkaar omkijken. Die delen dat onze samenleving sterker is als het ons allemaal goed gaat. Die wil dat de huidige generatie klimaatverandering aanpakt, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen een toekomst hebben om naar uit te kijken. Het is een beweging die opkomt voor de rechten van de minderheid, zoals dat past in een gezonde democratie. Die een grens trekken bij mensenrechtenschendingen, haat en het verkwanselen van onze vrijheden. Want dat is het Nederland waar onze beweging trots op is.

Bas Eickhout: ‘Met de opkomst van radicaal rechts in Nederland en veel andere Europese landen hebben we meer dan ooit een sterk Europa nodig om het tij te keren. Op 6 juni kunnen we laten zien dat dat mogelijk is. Dan kunnen we kiezen voor een verenigd Europa. Voor een Europa dat de klimaatcrisis aanpakt en onze natuur beschermt. Voor een Europa dat pal staat voor onze vrijheden en democratie. Voor een Europa dat ons veilig houdt tegen dictators als Poetin en zijn vrienden. Het is geweldig om te zien dat onze koers gesteund wordt door zo veel mensen."

Ook Frans Timmermans is verheugd met de stijgende ledenaantallen: ‘Het doet mij veel om te zien dat zovelen zich bij ons aansluiten. Juist nu hebben we een sterk en verenigd links nodig. Voor al die mensen die geloven dat het anders kan en moet. Die zich samen met ons hard maken voor een sociaal, menselijk en groen Nederland. Een Nederland dat opkomt voor iedereen. Op naar de 100.000 leden!’

Ledengroei

Het 10.000ste nieuwe lid dat GL-PvdA sinds de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen heeft mogen verwelkomen, komt dinsdag aanstaande bij Frans Timmermans op de koffie. Maar de teller loopt onverminderd door. Inmiddels hebben de partijen al meer dan 13.000 nieuwe leden sinds 22 november 2023. Een groei van meer dan 10% in een half jaar tijd.

GroenLinks en PvdA zien dat zowel de samenwerking als de opkomst van radicaal rechts een aanjager is voor ledengroei. Opvallend is hoe wijdverspreid de nieuwe aanwas is: van Zuid-Limburg tot Noord-Friesland, platteland en grote steden.
Bij GroenLinks zijn Enkhuizen (33%), Enschede (33%). Heusden (29%) en Noordoost Friesland (27%) percentueel het meeste gegroeid. Bij PvdA is dat Overbetuwe (25%), Meerssen (24%), Dongen (18%). In Pekela steeg het aantal PvdA leden met 13%.

Het jongste nieuwe lid mag pas net lid worden van een politieke partij (16 jaar), terwijl het oudste nieuwe lid 92 jaar is.