Is dit noodplan nodig?

Ja. We hebben dit noodplan nodig om aan de eis van de rechter te voldoen. In 2020 moeten we namelijk 25 procent minder broeikasgassen uitstoten t.o.v. 1990. Dit komt na een uitspraak van de rechter in de zogenaamde Urgendazaak.
Helaas is er jarenlang vrijwel niets gedaan tegen klimaatverandering. De afgelopen paar kabinetten deden alsof ze Oost-Indisch doof waren en luisterden niet naar de signalen. Wil dit kabinet het tij nog keren, dan is dit hun laatste kans.

Wat is de ‘Urgendazaak’?

In 2013 klaagde milieuorganisatie Urgenda de Nederlandse Staat aan om het kabinet te dwingen meer te doen tegen klimaatverandering: de Klimaatzaak. In 2015 gaf de rechter Urgenda gelijk: de overheid doet niet genoeg om ons te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De Staat moet daarom meer doen tegen klimaatverandering en concreet 25 procent minder CO2 uitstoten in 2020 (ten opzichte van 1990).

Waarom is het dan nog niet gebeurd?

Dat is een goede vraag. Als kabinet Rutte-II in 2015 direct de eis van de rechter serieus had genomen, lef getoond én in actie was gekomen, dan was de oplossing nu veel dichterbij geweest. Nu hebben we een noodplan nodig. GroenLinks kwam keer op keer met ideeën en voorstellen waarmee het doel van het Urgenda-vonnis gehaald kon worden, zodat de maatregelen minder drastisch hoefden te zijn. Zo hebben we al in 2015 een klimaatbegroting geschreven waarmee het doel kon worden gehaald. Hebben we reeds twee keer een amendement ingediend om de Hemwegcentrale te sluiten en hebben we via een motie afgedwongen dat LED-lampen verplicht worden voor bedrijven.

Waarom maar vier van de vijf kolencentrales sluiten?

De Amercentrale is aangesloten op een warmtenet: als deze kolencentrale sluit komen mensen in de kou te zitten. Omdat we ze voor 2020 moeten sluiten om onze uitstoot flink te laten dalen, hebben we niet de tijd niet om nu een oplossing te vinden.

Huh, maar biomassa is toch ‘bio’?

Biomassa is een verzamelterm voor energie uit bomen, planten en gewassen. Biomassa is in principe hernieuwbaar omdat het snel weer aangroeit, maar hier zitten allerlei haken en ogen aan. Zo kan de productie van biomassa concurreren met voedselproductie, is biomassa vaak juist slecht voor het milieu en is er weinig biomassa beschikbaar. GroenLinks is daarom tegen het gebruik van biomassa in grote elektriciteitscentrales. Een boom die je kapt om te verbranden is de volgende dag natuurlijk niet opnieuw aangegroeid.

Waar moeten we dan energie vandaan halen?

Door het opnieuw opstarten van gascentrales (die stukken schoner zijn) en het importeren van stroom is er genoeg elektriciteit beschikbaar en is de leveringszekerheid geen probleem. Met dit noodplan verlagen we onze uitstoot dus flink, vóór 2020. Maar er moet ook veel meer duurzame energie geproduceerd worden.