De gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar en voelbaar. Het is belangrijk dat we de klimaatcrisis aanpakken en we luisteren naar de waarschuwingen van klimaatwetenschappers. Door het uitroepen van de klimaatnoodtoestand wordt erkend dat klimaatverandering een crisis is die sneller en beter aangepakt moet worden. En dat er maximale gezamenlijke inspanning voor nodig is.

‘We zijn op dit moment nog verantwoordelijk voor 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot. Daarom voelen we een morele verantwoordelijkheid om voorop te lopen in het aanpakken van de klimaatcrisis’, zei GroenLinks-wethouder in Rotterdam Arno Bonte.

Een Climate Management Team aanstellen

GroenLinks pleit er landelijk ook voor dat de Nederlandse regering de klimaatnoodtoestand uitroept. Jesse Klaver zei op het verkiezingscongres van GroenLinks in januari dat de klimaatcrisis met net zoveel urgentie moet worden aangepakt als de coronacrisis. Vanuit het voorbeeld van het OMT, een groep onafhankelijke wetenschappers die het kabinet adviseert in de aanpak van de coronacrisis, moet er dan ook een Climate Management Team (CMT) van wetenschappers worden samengesteld.

Het demissionair kabinet wil de klimaatnoodtoestand echter nog niet erkennen. Daarom is het extra krachtig dat lokaal daar wel stappen in worden genomen, zoals Rotterdam nu doet. De formatie laat al lange tijd op zich wachten, maar de klimaatcrisis wacht niet.

“ Pak de klimaatcrisis aan met net zoveel urgentie als de coronacrisis ”

Meer actie richting een klimaatneutrale toekomst

We hebben nog ongeveer negen jaar om onherstelbare schade en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het CMT moet hierin het voortouw nemen, door regelmatig dwingende adviezen aan de overheid te geven. Wat GroenLinks betreft wordt het uitroepen van de klimaatnoodtoestand het eerste dat een nieuw kabinet gaat doen.

Wij willen de klimaatcrisis rechtvaardig en eerlijk aanpakken. We heten niet voor niets GroenLinks: de grootste vervuilers dragen wat ons betreft de zwaarste lasten, zodat iedereen mee kan komen. De aanpak van de klimaatcrisis biedt ook veel kansen voor groene banen, een gezonde leefomgeving, een schoon milieu en een mooie natuur.

Meer over onze klimaatplannen lezen?

Klimaatdemonstranten met leuzen

Kom in actie

Wij komen in actie voor onze toekomst. Voor een duurzaam en sociaal Nederland. Voor ons én voor toekomstige generaties. Omdat iedereen dezelfde kansen verdient.

Kom ook in actie. Sta op. En spreek je uit. Want samen veranderen we Nederland.