Een volgend kabinet moet meer doen om klimaatverandering tegen te gaan. En de overheid moet ervoor zorgen dat grote bedrijven zich houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daar zijn de meeste Nederlanders het over eens. Onderzoeksbureau I&O zocht uit hoe Nederlanders denken over de klimaatcrisis en klimaatbeleid. En wat blijkt? Nederland is klaar voor eerlijk klimaatbeleid.

Dit denkt Nederland

👉Zeven op de tien mensen maakt zich zorgen over klimaatverandering. Een deel van hen maakt zich ernstig zorgen.

👉Een kleine meerderheid (51 procent) vindt dat een volgend kabinet meer (of veel meer) dan het huidige kabinet-Rutte zou moeten doen om de klimaatcrisis tegen te houden.

👉Nederland is eensgezind over de rol van de overheid in de klimaatcrisis. Negen op de tien mensen vindt dat overheden ervoor moeten zorgen dat grote vervuilende bedrijven zich houden aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs.

👉Ook vindt 92 procent dat grote bedrijven meer moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan.

👉En 72 procent ziet de coronacrisis als kans om een duurzame economie op te bouwen.

Nederland geeft hiermee een duidelijk signaal aan Den Haag: het is tijd voor eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Ben jij er ook klaar voor? Wij wel.

Zo pakken wij de klimaatcrisis aan

De afgelopen jaren drukte de lobby van het bedrijfsleven een veel te grote stempel op de besluiten van het kabinet. De regering liet zich inpalmen door de fossiele industrie, de luchtvaart en de bio-industrie. De kabinetten-Rutte hebben niet geluisterd naar de wetenschap, naar alarmerend nieuws over klimaatverandering, naar mensen met goede ideeën, of naar burgers die zich zorgen maken over de toekomst. Er is veel te lang gewacht.

Green New Deal voor Nederland

Om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, moeten we aan de bak. Daarom presenteert GroenLinks een Green New Deal voor Nederland. Ons afkickprogramma voor onze fossiele verslaving. Wat ons betreft vormt dit straks de kern van het volgende regeerakkoord.

De Green New Deal houdt in: Kolencentrales dichtgooien en vol inzetten op duurzame energie. Klimaatneutraal en circulair bouwen. Investeren in openbaar vervoer in plaats van asfalt. Minder vliegen en meer treinen. Onze landbouw verduurzamen. De vervuiler laten betalen. De fossiele lobby de laan uitsturen. De klimaatwet aanscherpen, een klimaatfonds oprichten en geen uitstel meer accepteren.

Zo bouwen we een economie die beter is voor iedereen.

Klimaat telt mee in het stemhokje

De meerderheid van de kiezers maakt zich zorgen over het klimaat, én laat het klimaatstandpunt van de partijen meewegen bij de keuze in het stemhokje. Dat laat het I&O onderzoek zien.

Wil jij ervoor zorgen dat straks zo veel mogelijk mensen kiezen voor écht klimaatbeleid?