Referendum Gezamenlijke Eerste Kamerfractie

In juni 2022 stemden de leden van GroenLinks in een politiek referendum over de vraag: Het is wenselijk dat GroenLinks en de PvdA een gezamenlijke Eerste Kamerfractie vormen na de Eerste Kamerverkiezingen in 2023.

15.213 leden brachten hun stem uit, dat is bijna 50% van de leden.

De leden stemden met 80% (12.171) van de stemmen voor de vorming van een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer, na afloop van de komende verkiezingen.

Wil je meer weten over het politiek referendum? Alle informatie, zoals verloop, proces, achtergrondinformatie en de uitslag, vind je hier.

Verkiezingen & Campagne voor de Provinciale Staten en Eerste Kamer 2023

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het is een getrapte verkiezing: de Provinciale Statenleden kiezen de Eerste Kamerleden, dat gebeurt in mei 2023.

In de provincies doen GroenLinks en de PvdA apart van elkaar mee aan de verkiezingen en voeren we onze eigen campagnes. Natuurlijk hopen we allebei zo groot mogelijk te worden en versterken we elkaar waar dat kan. In Zeeland gaat het net even anders. Daar stemden de leden van GroenLinks en de PvdA in met een gezamenlijke lijst en wordt dus gezamenlijk campagne gevoerd.

In de Eerste Kamer zullen GroenLinks en PvdA na de verkiezingen samen een fractie vormen. Wanneer het in de campagne gaat over onze inzet voor de Eerste Kamer en onze plannen in Den Haag, trekken we daarom samen op met de PvdA.

Routekaart tot volgend congres

Hoe de samenwerking vorm te geven, is iets dat we het komende jaar samen met de leden verder verkennen. Hoe ziet een gezamenlijke inhoudelijke linkse agenda eruit? Hoe bouwen we aan een links-progressieve beweging die mensen weer vertrouwen geeft in de politiek? Hoe vergaat het onze gezamenlijke Eerste Kamerfractie straks in de senaat? En wat betekent dat voor de samenwerking richting de volgende Tweede Kamerverkiezingen?

Het komende jaar staan de volgende activiteiten op de agenda:

De herfst:

Dit najaar werkt het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks samen met de Wiardi Beckman Stichting van de PvdA aan een discussiestuk, waarin ze onderzoeken hoe onze groene beweging en de sociaal democratie elkaar kunnen versterken, en welke maatschappelijke vraagstukken om zo’n sterk links verhaal vragen.

Op 1 december hebben we samen met de PvdA de conceptkandidatenlijst voor de Eerste Kamer gepresenteerd tijdens een gezamenlijk event in Den Haag. Het nieuwsbericht en de kandidatenlijsten kun je hier terugvinden. Tijdens het congres zal de definitieve lijst door leden worden vastgesteld. 

De winter:

Op 4 februari vindt het partijcongres plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Er zal op het congres uitgebreid tijd en ruimte zijn om met elkaar te spreken over het hoe, wat en waarom van de linkse samenwerking.

Maar we grijpen het congres ook aan voor een heel bijzondere vorm van samenwerking. De PvdA organiseert haar eigen partijcongres namelijk ook op 4 februari in Den Bosch, in de naastgelegen zaal. We gebruiken deze dag om elkaar te ontmoeten in inhoudelijke sessies en tijdens een gezamenlijk evenement waarmee we de dag afsluiten.

Het voorjaar:

Het discussiestuk van het Wetenschappelijk Bureau vormt het startschot voor een reeks ledengesprekken, die we samen met de PvdA organiseren. Ons landelijk bureau zal een aantal gesprekken organiseren, maar we maken ook een toolbox waarmee afdelingen zelf gemakkelijk een ledengesprek kunnen opzetten.

De zomer:

Nu is het tijd om al die ideeën en input te verwerken in een eindproduct dat weergeeft tot welke nieuwe inzichten de samenkomst van GroenLinksers en PvdA’ers heeft geleid. Wat dat eindproduct precies is, ligt nog niet vast. Maar het mag gezien worden als een inhoudelijke proeve van wat er kan ontstaan als we onze krachten bundelen.

Het congres van begin 2024 is het moment om te besluiten over mogelijke vervolgstappen in de samenwerking met de PvdA richting de Tweede Kamerverkiezingen van 2025.

Na deze verkenning kunnen leden op het congres besluiten over hoe de samenwerking met de PvdA eruit ziet bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Alles ligt nog open, het is aan de leden om te besluiten: houden we de samenwerking zoals die nu is, vormen we één fractie na de verkiezingen of vormen we al voor de verkiezingen een gezamenlijke kieslijst met een gezamenlijk verkiezingsprogramma.

Aangenomen congresmoties

Details van alle moties vind je hier terug.

  • 12 februari 2022 - Samenwerking GroenLinks en de PvdA, aangenomen (705 voor, 306 tegen)  
  • 12 februari 2022 – Onderzoeken fractiefusie, aangenomen (583 voor, 429 tegen)   
  • 12 februari 2022 – Linkse samenwerking is meer dan alleen met PvdA, aangenomen (783 voor, 209 tegen)  
  • 12 februari 2022 – Leren van lokale samenwerking, aangenomen (869 voor, 151 tegen)  
  • 12 februari 2022 – Lokale linkse samenwerking, verworpen (377 voor, 607 tegen)   
  • 23 januari 2021 – Lokale progressieve samenwerking, verworpen (36% voor, 54% tegen, 10% sla over)  
  • 12 juni 2020 – Bouwen aan een stembusakkoord: #keerpunt2, aangenomen (95% voor, 5% tegen)   
  • 12 juni 2020 – Keerpunt 2021, aangenomen (92% voor, 8% tegen)   
  • 12 juni 2020 – Deltaplan voor een groen en sociaal stembusakkoord, aangenomen (97% voor, 3% tegen) 

Lokale linkse samenwerking

Op lokaal niveau werken GroenLinks en PvdA in verschillende gemeenten al vaak samen, soms met gezamenlijke fracties in de gemeenteraad. Binnenkort kun je hieronder een lijst vinden van gemeenten waar we al samenwerken.

Bijeenkomsten en events

Er staan meerdere bijeenkomsten en events op de planning waarbij leden en sympantisanten in gesprek kunnen over linkse samenwerking, waaronder een gezamenlijk event met de PvdA op 4 februari in Den Bosch na afloop van het GroenLinks-congres. Hier kun je binnenkort een agenda vinden, met meer informatie over waar en wanneer je je kunt aanmelden. 

Politieke Successen

In de Tweede Kamer werken onze GroenLinks fractie en de PvdA fractie nauw samen. Dit is terug te zien in gezamenlijke voorstellen en moties, initiatiefwetten, persconferenties en evenementen.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van politieke successen die we dankzij linkse samenwerking hebben behaald.
 

Afbeelding van 2 mensen bij het GroenLinks congres in 2019

Schrijf je in voor nieuwsbrief en blijft op de hoogte