Hoe de samenwerking vorm te geven, is iets wat we dit jaar samen met onze leden verder verkennen. Hoe ziet een gezamenlijke inhoudelijke linkse agenda eruit? Hoe bouwen we aan een links-progressieve beweging die mensen weer vertrouwen geeft in de politiek? Hoe vergaat het onze gezamenlijke Eerste Kamerfractie in de senaat? En wat betekent dit voor samenwerking richting de volgende Tweede Kamerverkiezingen?

Op deze pagina delen we informatie over het proces. Naar aanleiding van jullie vragen en ideeën blijven we deze pagina verbeteren.

Politiek referendum voor de Tweede Kamerverkiezingen

Tijdens het partijcongres van 4 februari 2023 heeft 83% van de leden ingestemd met een motie die oproept tot een politiek referendum over gezamenlijke deelname aan Tweede Kamerverkiezingen. Deze motie, de andere congresmoties en de uitslagen vind je onderaan deze pagina.  

In juli 2023 legden we de vraag voor aan onze leden of GroenLinks en de PvdA gezamenlijk mee moeten doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen, dat wil zeggen met een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk programma. 91,8 procent van de deelnemende leden stemde vóór.

Op deze pagina vind je alles over hoe GroenLinks en PvdA nu samen de verkiezingen ingaan.

Routekaart linkse samenwerking

Hoe de samenwerking vorm te geven, is iets wat we op dit moment zorgvuldig verder verkennen. Daarbij zijn onze wetenschappelijke bureaus, onze politici en vooral onze leden betrokken. In de routekaart lees je hoe het proces eruitziet.

De herfst:

In de herfst van 2022 werkte het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks samen met de Wiardi Beckman Stichting van de PvdA aan een discussiestuk, waarin ze onderzochten hoe onze groene beweging en de sociaaldemocratie elkaar kunnen versterken, en welke maatschappelijke vraagstukken om zo’n sterk links verhaal vragen. Je leest het stuk hier. 

Op 1 december presenteerden we samen met de PvdA de conceptkandidatenlijst voor de Eerste Kamer tijdens een gezamenlijk event in Den Haag. Het nieuwsbericht en de kandidatenlijsten kun je hier terugvinden. Tijdens het congres is de definitieve lijst door leden vastgesteld. 

De winter:

Op 4 februari 2023 vond het partijcongres plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Er was veel tijd en ruimte om met elkaar te spreken over het hoe, wat en waarom van de linkse samenwerking. De leden stemden ook over vier moties die gaan over de linkse samenwerking. Deze moties en de uitslagen vind je onderaan deze pagina. 

We grepen het congres ook aan voor een heel bijzondere vorm van samenwerking. De PvdA organiseerde haar eigen partijcongres namelijk ook op 4 februari in Den Bosch, in de naastgelegen zaal. We gebruikten deze dag ook om elkaar te ontmoeten in inhoudelijke sessies en tijdens een gezamenlijk evenement waarmee we de dag afsloten. 

Het voorjaar:

Het discussiestuk van het Wetenschappelijk Bureau vormde het startschot voor een reeks ledengesprekken, die we samen met de PvdA organiseerden. Een aantal ledengesprekken werd vanuit het Landelijk Bureau georganiseerd, maar lokale afdelingen kunnen met behulp van een toolbox ook zelf ledengesprekken organiseren. Tenminste 20 afdelingen deden dat. 

Deze gesprekken hebben twee doelen: vanuit linkse idealen een scherp inhoudelijk gesprek voeren over de toekomst van Nederland, én de leden van GroenLinks en PvdA de kans geven om elkaar beter te leren kennen. We wilden zo al onze leden in staat stellen om het gesprek aan te gaan, elkaar beter te leren kennen en zo beter een eigen idee te vormen bij de samenwerking. 

Na de zomer:

De gezamenlijke ledengesprekken met GroenLinks en PvdA hebben veel ideeën en inzichten opgeleverd – zowel van enthousiastelingen als van sceptici over de samenwerking. Eerst reflecteren de wetenschappelijk bureaus van GroenLinks en PvdA op hun discussiestuk en de bijdragen van de leden. Daarna, in het najaar van 2023, maakt het partijbestuur de balans van het verkenningstraject op. 

Eén stap is sinds het congres van 4 februari 2023 duidelijk: voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen organiseren we een politiek referendum. Daarin vragen we de leden of we samen met PvdA, met een gezamenlijke kandidatenlijst en een gezamenlijk programma, mee willen doen aan de verkiezingen. De motie voor zo’n referendum werd op het congres aangenomen met 83% van de stemmen. 

Omdat het kabinet tussentijds is gevallen, organiseerden we vervroegd een referendum met deze vraag. 91,8 procent van de deelnemende leden stemde voor. Op deze pagina vind je alle informatie over hoe we samen met de PvdA de komende verkiezingen ingaan.

Aangenomen congresmoties

Details van alle moties vind je hier terug.

 • 4 februari 2023 – Politiek referendum Tweede Kamer (83,1% voor, 16,9% tegen)
 • 4 februari 2023 – Een RoodGroen Europa (77,9% voor, 22,1% tegen)
 • 4 februari 2023 – Duo lidmaatschap GroenLinks en PvdA (81,8% voor, 18,2% tegen)
 • 4 februari 2023 – GroenLinks lokaal bepaalt! (79,5% voor, 20,5% tegen)
 • 12 februari 2022 – Samenwerking GroenLinks en de PvdA, aangenomen (705 voor, 306 tegen)  
 • 12 februari 2022 – Onderzoeken fractiefusie, aangenomen (583 voor, 429 tegen)   
 • 12 februari 2022 – Linkse samenwerking is meer dan alleen met PvdA, aangenomen (783 voor, 209 tegen)  
 • 12 februari 2022 – Leren van lokale samenwerking, aangenomen (869 voor, 151 tegen)  
 • 12 februari 2022 – Lokale linkse samenwerking, verworpen (377 voor, 607 tegen)   
 • 23 januari 2021 – Lokale progressieve samenwerking, verworpen (36% voor, 54% tegen, 10% sla over)  
 • 12 juni 2020 – Bouwen aan een stembusakkoord: #keerpunt2, aangenomen (95% voor, 5% tegen)   
 • 12 juni 2020 – Keerpunt 2021, aangenomen (92% voor, 8% tegen)   
 • 12 juni 2020 – Deltaplan voor een groen en sociaal stembusakkoord, aangenomen (97% voor, 3% tegen)

Politieke successen

In de Tweede Kamer werken onze GroenLinks fractie en de PvdA fractie nauw samen. Dit is terug te zien in gezamenlijke voorstellen en moties, initiatiefwetten, persconferenties en evenementen.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van politieke successen die we dankzij linkse samenwerking hebben behaald.

ONZE PLANNEN

Ramen met daarachter een kamerplant, gordijnen, een lamp en een kat
Kan gewoon

Huren verlagen / huisjesmelkers aanpakken? Kan gewoon | GroenLinks

Nederland zit nog steeds in een wooncrisis. Een huurwoning in de vrije sector is voor de meeste mensen onbetaalbaar. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning...

Lees meer
Geld
Kan gewoon

Werk beter belonen? Kan gewoon | GroenLinks

De cijfers zijn helder: steeds meer mensen komen niet rond, terwijl de allerrijksten steeds rijker worden. Dat is oneerlijk. GroenLinks heeft de plannen om het...

Lees meer
De aarde
Kan gewoon

De klimaatdoelen wél halen? Kan gewoon | GroenLinks

De klimaatcrisis is dé uitdaging van onze tijd. De effecten zijn nu merkbaar. Maar het is niet te laat voor een radicale omslag. GroenLinks heeft de plannen...

Lees meer
Taartpunt
Kan gewoon

De allerrijksten belasten? Kan gewoon | GroenLinks

Je denkt misschien dat in een welvarend land als Nederland de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar dat klopt niet. Het zit namelijk zo: hoe meer...

Lees meer
Koe
Kan gewoon

Boeren helpen vergroenen? Kan gewoon | GroenLinks

Nederland telt steeds minder boerenbedrijven, maar steeds meer vee. Onder druk van supermarktketens, voedselverwerkers en internationale handelsverdragen lijkt...

Lees meer
Trein en bus
Kan gewoon

Investeren in beter OV? Kan gewoon | GroenLinks

Echt openbaar vervoer, dat is toegankelijk, comfortabel en betaalbaar van A naar B reizen. Willen we een groene en gelijkwaardige samenleving, dan kunnen we...

Lees meer
De zon
Kan gewoon

Energie schoon opwekken? Kan gewoon | GroenLinks

Met z'n allen overstappen op schone energie klinkt als een onmogelijke opgave. Het goede nieuws: dat is het niet! Wij willen dat Nederland koploper wordt in...

Lees meer
Kolen
Kan gewoon

Grote vervuilers aanpakken? Kan gewoon. | GroenLinks

Grote vervuilers - denk aan Shell, Tata Steel en Schiphol - veroorzaken een gigantisch deel van onze CO2-uitstoot. Als we klimaatverandering willen aanpakken...

Lees meer
Afbeelding van 2 mensen bij het GroenLinks congres in 2019

Schrijf je in voor nieuwsbrief en blijft op de hoogte

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.