Hoe werken GroenLinks en PvdA op dit moment samen?

We vormen één fractie in zowel de Eerste als de Tweede Kamer en gaan met één lijst en één programma de Europese Parlementsverkiezingen in. In meerdere provincies trekken PvdA en GroenLinks gezamenlijk op en ook in veel gemeenten zitten we samen in het college of vormen we zelfs een gezamenlijke fractie in de gemeenteraad.

Hoe gaan we nu verder?

Op 20 april 2024 organiseren GroenLinks en de PvdA allebei een eigen partijcongres én organiseren we aansluitend een gezamenlijk congres voor de Europese verkiezingen.

Op het congres zullen de partijbesturen van GroenLinks en PvdA een motie indienen over de vraag hoe we in de toekomst onze samenwerking willen voortzetten. In de motie staat een planning waarin we in 2026 een besluit nemen over de vorm van de samenwerking. Wordt het een fusie, nieuwe partij of blijvende alliantie? Het is aan de leden van GroenLinks en PvdA om dat in de komende jaren te bepalen.

Bekijk de motie hier.

Als beide partijcongressen zijn afgerond, gaat de blik richting de Europese verkiezingen. Tijdens het gezamenlijke congres stellen de leden van GroenLinks en de PvdA samen het verkiezingsprogramma vast.

Samenwerking lokaal

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van voorjaar 2026 zijn er op dit moment al steeds meer GroenLinks-afdelingen die samenwerken met PvdA-afdelingen of over vormen van samenwerking in gesprek zijn. Veel afdelingen denken daarbij ook na over de vraag of ze als één lijst zullen deelnemen aan de verkiezingen. Het besluit daarover moet iedere afdeling in december 2025 genomen hebben, om hun keuzes door te kunnen geven aan de Kiesraad. De kaart is een gezamenlijk product van de landelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA, en het Centrum Lokaal bestuur van de PvdA.

Waar komen we vandaan?

Op deze pagina lees je hoe we tot deze samenwerking zijn gekomen en kun je alle aangenomen congresmoties en ledenreferenda vinden.

Communicatie Plan van Aanpak samenwerking lange termijn

Op veel plekken werken de PvdA en GroenLinks samen aan een groene en sociale toekomst waarin iedereen meetelt. Want juist deze tijd van versplintering en verdeeldheid vraagt om het bundelen van de krachten. Dat doen we in de Tweede Kamer en Eerste Kamer met een gezamenlijke fractie. In Europa met een één lijst en één gezamenlijk verkiezingsprogramma. En we doen dat in heel veel steden en dorpen dwars door het land.

De partijbesturen willen in 2026 aan de leden voorleggen hoe onze samenwerking er in de toekomst uitziet. Wordt het een fusie, nieuwe partij of blijvende alliantie? Het is aan de leden van GroenLinks en de PvdA om dat in de komende jaren te bepalen. In dit plan van aanpak lees je hoe het proces eruit ziet en hoe we uiteindelijk met elkaar besluiten over de toekomst. 

Communicatie Plan van Aanpak samenwerking lange termijn

Afbeelding van 2 mensen bij het GroenLinks congres in 2019

Schrijf je in voor nieuwsbrief en blijft op de hoogte

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.