Wij willen:

  • Het leenstelsel afschaffen;
  • De huurtoeslag beschikbaar stellen voor uitwonende studenten;
  • Een startkapitaal van 10.000 euro voor iedere jongere van 18;
  • De ‘leenstelselgeneratie’ compenseren.

Het leenstelsel afschaffen

Voorheen had iedere student in het hoger onderwijs recht op een basisbeurs van €102 of €286 per maand. Totdat het leenstelsel in 2015 werd ingevoerd. Het idee was simpel: de basisbeurs verviel en er kwam een hogere aanvullende beurs voor minimastudenten voor terug. De rest van het geld zou worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs.

Dit beleid leek solidair: afgestudeerde theoretisch opgeleiden verdienen gemiddeld twee keer meer dan praktisch opgeleiden en kunnen zo’n lening eenvoudig terugbetalen. Maar dat bleek te lichtzinnig gedacht. Niet iedereen wordt immers advocaat; ook bijvoorbeeld jonge onderwijzers en verplegers hebben studieschulden. Bovendien veroorzaakt het leenstelsel veel stress waardoor jongeren de druk voelen om zo snel mogelijk af te studeren. De gemiddelde studieschuld is daarnaast hoger geworden dan destijds werd voorspeld. Daarom willen wij het leenstelsel afschaffen.

Basisbeurs invoeren

GroenLinks wil een inkomensafhankelijke basisbeurs voor studenten beschikbaar stellen van maximaal 400 euro per maand. Dit is onafhankelijk van de woonsituatie. De basisbeurs komt beschikbaar voor studenten uit gezinnen wiens ouders tot drie keer modaal verdienen.

Huurtoeslag voor studenten

Wonen is een recht en dat geldt zeker ook voor studenten. Toch hebben de meeste studenten geen recht op huurtoeslag. GroenLinks wil dit zo snel mogelijk veranderen. Juist ook voor studentenkamers moeten studenten recht krijgen op een bijdrage aan de huur.

Een startkapitaal van 10.000 euro

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een eerlijke start in het leven ongeacht opleiding of afkomst. Daarom wil GroenLinks voor alle 18-jarigen een startkapitaal beschikbaar stellen van eenmalig 10.000 euro. De eerste vijf jaar kan dit startkapitaal worden gebruikt voor lesgeld, collegegeld of studiekosten. Op 23-jarige leeftijd komt het startkapitaal volledig beschikbaar, zodat het bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor het opzetten van een eigen onderneming.

Hierdoor bieden we alle jongeren de kans om iets van hun toekomst te maken. Eerder bepleitte de Franse econoom Thomas Piketty een soortgelijke maatregel.

De ‘leenstelselgeneratie’ compenseren

Studenten die onder de ‘leenstelselgeneratie’ vallen moeten een ruimhartige compensatie krijgen. Daarom wil GroenLinks met terugwerkende kracht het startkapitaal aan de huidige studenten beschikbaar stellen. Daarmee biedt GroenLinks van alle politieke partijen de meeste compensatie.

Jesse Klaver in gesprek

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.