Wij willen:

  • Regie voor de overheid;
  • Bescherming van natuur en landschap;
  • Bewoners goed betrekken bij de besluitvorming;

Nederland is een klein land en we leven met veel mensen samen. Er moet ruimte zijn om te wonen, te werken en te recreëren, maar ook voor infrastructuur en landbouw. Daarnaast is het ongelooflijk belangrijk dat er voldoende ruimte is voor de natuur, voor klimaatadaptatie en het opwekken van duurzame energie. Al met al een ingewikkelde puzzel, we moeten heel voorzichtig omgaan met de schaarse ruimte die we hebben.

Landelijke regie voor de overheid

GroenLinks vindt dat de overheid de regie moet hebben op de ruimtelijke ordening. Daarbij moet zij zich altijd afvragen wat het beste gebruik is van de ruimte. Op de ene plek zullen dat nieuwe woningen zijn en op de andere plek natuur. Het is daarom belangrijk dat de overheid op hoofdlijnen de ruimtelijke ordening bepaalt. Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen lokaal de ruimte om binnen deze kaders hier verder invulling aan te geven. In het geval van het woningtekort ziet dat er als volgt uit: de Rijksoverheid bepaalt hoeveel woningen er in een regio moeten worden gebouwd en de lokale overheden wijzen de gebieden aan waar deze woningen uiteindelijk komen te staan. Zo zorgen we ervoor dat alle betrokken overheden kunnen doen waar zij het beste in zijn, maar houden we de centrale regie over hoe Nederland eruit moet komen te zien bij de Rijksoverheid.

De Omgevingswet

Alle wetgeving die de ruimtelijke ordening regelt wordt momenteel samengevoegd tot een nieuwe wet: de Omgevingswet. GroenLinks maakt zich hier al sinds het begin van de invoering zorgen over. Het idee van een overkoepelende wet klinkt aardig, maar er zijn nu drie grote bezwaren. De centrale regie wordt verzwakt, de bescherming van natuur en landschap wordt verzwakt en de burgerparticipatie wordt minder goed geborgd. Juist in ons land is het belangrijk dat natuur en landschap goed worden beschermd, burgers goed betrokken worden bij de besluitvorming en de Rijksoverheid overkoepelend de regie houdt.

Zolang onze bezwaren niet zijn weggenomen is GroenLinks geen voorstander van de invoering van de Omgevingswet.

landschap-huizen-glpu.jpg

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.