Wij willen:

  • Teelt en handel van softdrugs legaliseren;
  • XTC en paddo’s legaliseren;
  • Meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren.

De huidige drugsbestrijding kost veel tijd, geld en mankracht. De politie kan zich veel beter richten op de bestrijding van geweld, diefstal en vandalisme. Het overmatig en verkeerd gebruik van alcohol, tabak en drugs wil GroenLinks ontmoedigen, onder meer door meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren. Zo ontstaat bewustzijn. Bovendien willen we reclame voor verslavende middelen uitbannen.

GroenLinks vindt het goed dat het kabinet Rutte III experimenten toestaat met de legale productie en verkoop van wiet. Om de experimenten tot een succes te maken, moeten gemeenten, coffeeshophouders én consumenten nauw betrokken worden. Daarvan is nu geen sprake.

Teelt en handel van softdrugs legaliseren

We willen teelt en handel van softdrugs legaliseren. Op die manier neemt drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Nu wordt bezit en gebruik gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie. Verkopers van softdrugs moeten een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

XTC en paddo’s legaliseren

Drugs zoals XTC en paddo’s moeten worden gelegaliseerd. Politiecapaciteit moet niet worden ingezet tegen eindgebruikers. Mensen die deze drugs gebruiken moeten weten wat zij innemen. Daarom wil GroenLinks het mogelijk maken drugs te testen bij grootschalige evenementen zoals technofeesten.

Overige harddrugs

Overige harddrugs moeten verboden blijven. Wel wil GroenLinks een andere aanpak van de problemen die gevolg zijn van het gebruik van deze harddrugs. Voor harddrugsverslaafden moeten in alle grote steden kleinschalige gebruikersruimten komen. Zo wordt de overlast op straat verminderd. In een aantal steden wordt heroïne op medisch voorschrift verstrekt onder strikte voorwaarden. GroenLinks wil dit uitbreiden, gecombineerd met psychosociale zorg. Dit werkt beter dan afkicken onder dwang.