Wij willen:

  • Informatie van overheden vaker en sneller openbaar maken;
  • Een nationaal coördinator dataverzameling aanstellen.

Informatie van overheden moet wat GroenLinks betreft veel vaker en sneller openbaar gemaakt worden. De wetgeving die de overheid verplicht tot transparantie, de Wet Openbaar Bestuur (WOB), is achterhaald.

Initiatiefwet de Wet Open Overheid

GroenLinks heeft, samen met D66, een initiatiefwet, de Wet Open Overheid (Woo), ingediend. Deze wet is breder en gaat verder dan de WOB. Deze wet is van toepassing op meer overheidsorganen en actieve openbaarmaking van informatie wordt het uitgangspunt. Het wordt overheden ook moeilijker gemaakt om te weigeren informatie openbaar te maken. De norm is dat data van de burger is en niet van de overheid.

Openheid wordt de norm

We zorgen daarbij voor een cultuuromslag: openheid wordt de norm. Publieke data zijn openbaar toegankelijk en te gebruiken door iedereen. Overheden bevorderen en gebruiken open standaarden, vrije en opensourcesoftware en open hardware. We stellen een nationaal coördinator dataverzameling aan en zorgen voor meer capaciteit bij de Autoriteit Persoonsgegevens om onze privacy te beschermen en illegale datahandel te bestrijden.