Wij willen:

  • Een sociaal minimum voor alle inwoners van de eilanden;
  • Ouderen zonder aanvullend pensioen, een aanvulling op hun inkomen geven;
  • Steun geven bij de ontwikkeling van duurzame energie, met als doel de eilanden energieneutraal te maken.

Nederland en de EU dienen de eilanden te helpen bij armoedebestrijding, investeren in werkgelegenheidsprojecten, het terugdringen van vervuiling en het beschermen van de rijke natuur. Daarnaast gaat Nederland de eilanden helpen energieneutraal te worden.

Armoede bestrijden

We vinden het onaanvaardbaar dat grote groepen eilandbewoners onder het bestaansminimum leven in sloppenwijken, terwijl de toeristische sector op de eilanden bloeit. In Caribisch Nederland zetten we daarom sterk in op armoedebestrijding, om te beginnen met het vaststellen van een sociaal minimum dat voldoende is om van rond te komen. Toegang tot eerste levensbehoeften, zoals medische zorg, drinkwater en elektriciteit, wordt gegarandeerd.

Nederland moet daarnaast fors investeren in werkgelegenheidsprojecten. Hotelketens moeten bijvoorbeeld door de overheid gestimuleerd worden om werknemers van de eilanden in dienst te nemen. Ouderen zonder aanvullend pensioen en met een gat in hun AOW-opbouw omdat ze in Suriname of op het Caribische deel van het Koninkrijk zijn opgegroeid, geven we een aanvulling op hun inkomen.

Vervuiling terugdringen en natuur beschermen

GroenLinks vindt dat de eilanden zelf moeten beslissen of zij buiten het grondgebied van de Europese Unie blijven of er als ‘ultraperifeer gebied’ deel van gaan uitmaken. Welke keuze zij ook maken, de eilandbewoners hebben recht op een gezonde leefomgeving. Caribisch Nederland heeft een ongekende natuur, met prachtige koraalriffen en tropisch regenwoud. De EU en Nederland moeten deze natuur helpen beschermen door stapsgewijze invoering én handhaving van milieuwetten zoals we die in Europa kennen. We ondersteunen Curaçao bij het sluiten en saneren van de Isla-raffinaderij, waarmee ruimte ontstaat voor woningbouw, toerisme en duurzame economische ontwikkeling.

De eilanden energieneutraal

Tevens moeten de eilanden steun krijgen bij de ontwikkeling van duurzame energie, met als einddoel de eilanden energieneutraal te maken. Caribisch Nederland gaat in de eigen energie voorzien en wordt een voortrekker in de Cariben.

Staatkundige herziening

Eind 2010 werd een staatkundige herziening van kracht; de eilanden Curaçao en Sint-Maarten werden onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Aruba was dat al langer. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba werden 'bijzondere openbare lichamen' van Nederland. GroenLinks is voorstander van deze staatsrechtelijke structuur, omdat die bijdraagt aan beter openbaar bestuur.