Lokale bestuurders, politici en campaigners worden via e-mail automatisch uitgenodigd voor trainingen die voor hen toegankelijk zijn. Daarnaast vinden zij alle actuele informatie ook gemakkelijk via het platform Plek.

PLANNING 2022

Trainingen in 2022
We kunnen elkaar weer live ontmoeten! Daarom zijn we blij met deze planning van de GroenLinks Academie en Team Lokaal. Een aantal trainingen blijven wel online, omdat dat soms ook voordelen heeft. Deze trainingen hebben we gepland voor de volgende functies:Voor nieuwe bestuursleden

  • Online training voor nieuwe bestuursleden op 2 april
  • Online training voor nieuwe bestuursleden op 10 september

Voor bestuursleden

  • Bestuursledendag op 12 november

Voor kandidatencommissies van de Provinciale Staten

  • Online e-learning via Plek
  • Training Effectieve selectiegesprekken op 25 juni

Voor Statenleden

  • Statendag op 17 september

Voor nieuwe raadsleden

  • Online e-learning voor kandidaat raadsleden via Plek
  • Training voor nieuwe raadsleden op 11 juni en 2 juli (derde datum volgt).

Voor Raadsleden, commissieleden en stadsdeelcommissieleden van Amsterdam en wijkraadsleden van Rotterdam

  • Raadsledendag op 1 oktober

Heb jij een van deze functies? Dan ontvang je een uitnodiging voor de voor jou relevante activiteiten via mail.