Deze week werden de kabinetsplannen bekend. En eindelijk was daar ook de CO2-belasting. Minister Wiebes beloofde vorig jaar dat de vervuilende bedrijven meer gaan meebetalen aan hun eigen vergroening. Maar wie de kleine lettertjes leest, komt bedrogen uit. Want hoewel de belasting volgens het kabinet volgend jaar ingaat, hoeft de industrie de eerste paar jaar niets te betalen.

Een belasting die niet werkt

Hoe kan dat? Een belasting die niets oplevert? Dat komt omdat de grote vervuilers zogenaamde dispensatierechten krijgen. Dat zijn rechten om CO2 uit te stoten. Hiermee kunnen bedrijven de eerste jaren gratis meer uitstoten zonder iets te doen. Naar verwachting van het kabinet zelf, heeft de industrie pas in 2024 minder rechten dan belaste uitstoot. Pas dan gaat de industrie het dus echt merken. De beloofde CO2-belasting wordt daarmee dus met drie jaar vertraagd.

De beloofde CO2-belasting wordt met drie jaar vertraagd

Geen tijd te verliezen

Over 9 jaar is het 2030. Dan moet Nederland minimaal de helft van haar CO2-uitstoot hebben verminderd. Maar Nederland heeft moeite deze doelstellingen te halen.

Om het grootste probleem van onze generatie aan te pakken, zet het kabinet dus een maatregel in waarvan de kans dat we het doel niet halen heel groot is. Maar de tijden van beleid voor je uitschuiven moeten voorbij zijn. Daarom moet een effectieve CO2-belasting juist nu worden ingevoerd en niet pas over drie jaar.

Oude politiek

Het kabinet geeft aan dat het ‘rekening houdt met de gevolgen van de coronacrisis voor de industrie’. Het kabinet vergeet dat de klimaatcrisis ook geen rekening houdt met de gevolgen van de coronacrisis. En ja, de coronacrisis is vreselijk, maar een klimaatcrisis is nog veel erger. Het kabinet houdt vast aan oude politiek die is gebaseerd op geld, groei en economie.

Het kabinet zou een stap extra moeten doen, maar het doet een stap terug. De regering kleedt de CO2-belasting voor de industrie volledig uit. Oneerlijk, want kleine bedrijven en huishoudens betalen wel voor verduurzaming, terwijl de grootste vervuilers bijna niets bijdragen.

Het kan anders, en het moet anders

Lobby van grote bedrijven

Onder het mom van Corona, buigt het kabinet voor de lobby van de fossiele industrie. En het is niet de eerste keer dat het de grote bedrijven lukt om deze (en andere-) klimaatbelastingen uit te stellen. Ruim dertig jaar geleden werd er al gesproken over deze belasting. En elke keer weer worden dezelfde argumenten door grote werkgeversorganisaties en de vervuilende industrie herhaald. Het is slecht voor de economie, bedrijven gaan weg uit Nederland en Nederland moet vooral niet vooroplopen en het beste jongetje van de klas willen zijn. En dat terwijl grootverbruikers van energie heel weinig belasting betalen. Veel minder dan gewone huishoudens bijvoorbeeld.

Afbeelding van mensen op een klimaatdemonstratie

Vervuiling wordt nog steeds gesubsidieerd

Ze houden effectief klimaatbelastingen tegen en sterker nog, ze krijgen geld toe. Vervuiling wordt in Nederland, ook nu nog, gesubsidieerd. Dit jaar geeft Nederland minimaal 4,5 miljard uit aan financiële steun voor de fossiele industrie. Dat doet de overheid door bijvoorbeeld kerosine vrij te stellen van belasting en door de kosten van energie voor grootverbruikers te verlagen. Gezien de noodzaak om snel te verduurzamen, zou je denken dat die steun afneemt, maar het tegenovergestelde is helaas waar. Dit jaar is de bijdrage zo’n 10% hoger dan vorig jaar, de kosten gingen van 4,1 naar 4,4 miljard.

Maar het kan anders. En het moet anders. We kunnen de volgende generatie niet alleen laten opdraaien voor dit probleem. En dat doen we door onder meer een effectieve en snelle CO2-belasting. Zodat vervuilers gaan betalen voor hun uitstoot. En juist die oplopende kosten zijn belangrijk. Want zo krijgen bedrijven een prikkel om investeringen te doen waarmee ze hun uitstoot naar beneden brengen. Zolang het kabinet bedrijven blijft compenseren voor de kosten van hun CO2-uitstoot, gebeurt er niets. Een CO2-belasting die werkt, dat is eerlijk en hard nodig.

Teken nu onze petitie 👇

Collage van klimaatprotesten en uitstoot door industrie

LAAT GROTE BEDRIJVEN NU BETALEN VOOR HUN CO2-UITSTOOT!

De aanpak van de klimaatcrisis kan niet nog langer op zich laten wachten. Help mee en maak met ons een vuist: KABINET, VOER NU EEN CO2-BELASTING IN.